Wetsvoorstel verbiedt telemarketing tenzij mensen toestemming hebben gegeven

De Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft het wetsvoorstel dat een einde moet maken aan telemarketing naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel verbiedt telemarketing, tenzij consumenten vooraf toestemming hebben gegeven.